SPOK ApS
Consult

Udvikling af turbine til Wave DragonSiphon type turbine for 
Wave Dragon skala 1:3,5 Udvikling og afprøvning af en aksialturbine med variabelt omdrejningstal.

I forbindelse med Joule Craft projektet gennemførtes sideløbende et testprogram for en turbine specielt udviklet til at håndtere den varierende trykhøjde og vandstrøm på Wave Dragon.
Testene gennemførtes med økonomisk støtte fra det Danske Bølgeenergi Program.

En forsøgsturbine i skala 1:3,5, designet i et samarbejde mellem Veteran Kraft og det Tekniske Universitet i München, og produceret i et samarbejde mellem Hällaryd Turbiner (Sverige), Kössler (Østrig) og Matti Sorto (Finland), blev testet i turbine test centeret ved det Tekniske Universitet i München.

Hovedformålet med forsøgene var at få verificeret de teoretiske forventninger til effektiviteten af den relativt specielle turbine. Herunder blev forskellige rotorer, forskellige ledeskovle, samt to forskellige typer af indløbsarrangementer testet. Der blev anvendt den nyeste computer-modeleringsteknik (3D-CFD) kombineret med praktisk erfaring fra 25 års arbejde med Kaplan turbiner.

Selv med vore dages avancerede computer simulerings systemer, er det stadig almindelig praksis at foretage forsøg på en modelturbine, før man producerer vandturbiner til konventionelle vandkraftværker.
I Wave Dragons tilfælde var disse forsøg imidlertid ekstra vigtige af følgende årsager:

  • Da operationsbetingelserne på Wave Dragon indebærer en forholdsvis stor slitage på bevægelige dele, kan turbinerne ikke bruge justerbare ledeskovle og rotorblade, som ellers normalt benyttes til at optimere produktionen ved varierende trykhøjder. Derfor er det vigtigt at få bestemt, hvilken vinkel ledeskovle og rotorblade skal have, før turbinerne placeres i en Wave Dragon prototype, hvor ledeskovle og rotorblade ikke vil være justerbare.
  • Det samme gælder for indløbsarrangementet, hvor et kompromis mellem driftssikkerhed og tab i indløbsarrangementet må findes.
  • Hertil kommer en række praktiske problemer, såsom effekten af passerende bølger på turbinen, effekten af marin vækst og andet.

SPOK Consult fungerede som projektleder og indgik desuden i udviklingskonsortiet "Friends of the Wave Dragon," der stod som økonomisk garant for projektet, der blev afsluttet i 2001.

For yderligere informationer, kan vi henvise til afslutningsrapporten til EU:


 
Home    Webmaster    English