SPOK ApS
Consult

Offshore Vind NetværkVi deltog i styregruppen i det EU-finansierede netværk "OWEE - Concerted Action Offshore Wind Energy", hvor formålet var at indsamle og udbrede viden om havvindmølleanlæg.

Den indsamlede viden er blevet videredistribueret via rapporter, projekthjemmeside og på møder og seminarer for nøglepersoner og institutioner inden for offshore-vindsektoren, samt i form af anbefalinger til EU.

Vi fungerede som task-leaders m.h.t. undersøgelsen af de sociale, politiske, planlægningsmæssige og miljømæssige konsekvenser af offshore vindmølleparker.

Klik for at gå til projektets hjemmeside
Følgende temaer blev nærmere undersøgt:
  • Befolkningens, politikernes og pressens reaktioner på store offshore vindmølleparker
  • Organisering og struktur af offshore vindmølleparker m.h.p. offentlig deltagelse
  • Virkninger på miljøet
  • Visuel effekt og offentlig acceptans
  • Effekt på skibstrafik
  • Interessekonflikter som følge af ovenstående
  • Politiske initiativer for at fremme udbygningen af offshore vindmølleparker

Vores del af den samlede rapport for projektet kan downloades som pdf fil, sammen med et appendix indeholdende emneopdelte spørgeskemabesvarelser fra de deltagende lande.
De øvrige delrapporter kan ses på OWEE's hjemmeside. Den endelige rapport kan downloades her som pdf-fil - den fylder 3 MB!

Det samlede projekt blev afsluttet i december 2001 og fremlagt i forbindelse med EWEA's offshore konference i Brussels 10-12 december.

For nærmere information: Se OWEE's hjemmeside, læs pressemeddelelsen eller kontakt SPOK Consult.


 
Home    Webmaster    English